داشتن یک امتحان مهم بسیار استرس آور است، اما شما می توانید با روش «مطالعه هنگام داشتن امتحان» آن را کمی ساده در نظرتان جلوه دهید. مطالعه برای امتحانات، به طور موثر و کارآمد، شما را از عدم آمادگی برای امتحان حفظ و برای موفقیت آماده خواهد کرد. 

قبل از شروع مطالعه امتحاناتی را که برای مطالعه نیاز دارید لیست کرده و به ترتیب درس های ساده تا سخت ها بچینید. حال برای ساده تر شدن کار درس های ساده رو از برنامه حذف کنید و یک یا دو روز را برای ان درس ها اختصاص دهید. سپس، با برنامه ریزی مطالب سخت را جلو ببرید. از یادداشت هایی که سر کلاس از حرف های استاد برداشته اید را چند بار مطالعه کنید.

نکاتی که باید قبل از این کارها انجام دهید:

1-        برنامه درسی تان را بررسی کنید

2-     در کلاس به صحبت های دبیر گوش کنید

3-     از صحبتهای معلم یادداشت برداری کنید

4-     مطالعه را جزو عادت های خود قرار دهید

5-     در مورد ساختار امتحان پرس و جو کنید

6-     ایجاد یک محیط مطلوب برای یادگیری

7-     مطالعه در اتاق تمیز، آرام و منظم

8-     تمرکز بر اهداف کاری

9-     یادداشت های خود را در ساختار های دیگر بنویسید.

10-   بررسی آزمونها و امتحانات قبلی.

11-   یک ساعت رُند انتخاب کنید برای مثال (13:10و12 و 15:30)

12-   در اسرع وقت کار خود را شروع کنید

13-   با نوع یادگیری تان مطالعه کنید

14-   تکنیک های مطالعه خود را مطابق با موضوع خود تنظیم کنید

15-   از دیگر دوستان کمک درخواست کنید

16-   مثبت فکر کنید و سخت تلاش کنید

17-   خود را برای امتحان اماده کنید

18-   هنگام امتحان سوال هایی که پاسخ ان را می دانید را پاسخ دهید

پس هنگام داشتن امتحانات مهم می توان از این روش ها استفاده کرد و یک روش مطالعه مناسب را برای مطالعه انتخاب کرد