افراد موفق می‌دانند که چگونه بر روی درس خود تمرکز کنند، و زمانی که به  نیاز دارند استراحت کنند. آن‌ها می‌توانند زمان خود را عاقلانه مدیریت کنند، برنامه‌های مناسبی برای یادگیری داشته باشند و بیشتر وقت خود را صرف یادگیری کنند. در این فرآیند، افراد موفق نیز می‌دانند که چگونه یادگیری را برای خود شیرین و جذاب کنند.

حال با چند روش می توان فهمید که موفق بود آنقدر ها هم سخت و دشوار نیست بلکه به صبر و حوصله کافی نیاز است.

ویژگی‌هایتان را افزایش دهید ، یادگیری را اولویت اولتان قرار دهید. افراد موفق می‌دانند که چطور باید موفق بود زیرا آن‌ها یادگیری را اولین و مهمترین نیاز خود می دانند . همینطور بدانید که  صرف کردن زمان با دوستانتان، خانواده، فعالیت‌های روزانه، و حتی برخی اوقات زمانی برای تنهایی یکی از مهمترین انگیزه برای یادگیری می باشد هرگز نباید از زمانی که نیاز به استراحت تفریح و یا ورزش دارید را صرف یادگیری و مطالعه کنید، زمان های برای فکر نکردن به چیزی و درگیر نکردن ذهن لازم است.

شرافتمندانه کار کنید از تقلب و کپی برداری دوری کنید زیرا با این کار ها به خود آسیب میرسانید و به جایی نخواهید رسید.

تایم استراحتتان بین مطالعه هر یک ساعت بیش از 10 دقیقه نباید طول بکشد زیرا باعث فراموش کردن مطالبی که خوانده اید می شود و همینطور نباید مطالعه تان بیش از 90 دقیقه بشود بعد از هر یک ساعت یا یک ساعت و نیم استراحت ده دقیقه ای برای مغز لازم است تا بتواند مطالب خوانده شده را آنالیز کند و سر حد درک برساند.

به هیچ وجه خودتان را با دیگران مقایسه نکنید . زیرا افراد موفق با شرایط خودشان موفق می‌شوند. آن‌ها اهمیتی نمی‌دهند که دیگران به کجا برسند ، زیرا می‌دانند که در پایان، تنها چیزی که اهمیت دارد موفقیت خودشان است. اگر شما بیش از حد درگیر آن چیزی هستید که دیگران انجام می‌دهند، پس باید از خودتان ناامید شوید و یا آن قدر رقابتی شوید که ذهن شما مسموم می‌شود. یاد بگیرید که دیگران را کنار بگذارید و بر روی بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید تمرکز کنید.

با این چند نکته به جاهای خوبی خواهید رسید.

این را هم بدانید که باید در زندگی برای گرفتن نمره 20 تلاش کرد تا 18 را بگیرید.