بیشتر وقت خود را صرف یادگیری کنید . یکی از بزرگترین چالش ها در ایجاد یک برنامه مناسب این است که شما می خواهید یادگیری و مطالعه را کم کنید و به جای آن چیزی سرگرم کننده یا هرچیزی غیر از درس خواندن را جایگزین آن بکنید.

 زمانی برای خاموشی خود در برنامه بگذارید و بعد از هر 1ساعت 15 دقیقه استراحت کنید، روی زمین دراز کشیده و به هیچ چیزی فکر نکنید حتی مطالبی که خوانده اید را در آن 15 دقیقه کاملاً فراموش کنید. همینطور انجام برخی از حرکات نرمشی یا مدیتیشن کردن (تمرکز در یک فضای خلوت و ساکت) شما را آرام می سازد و به بازگشتن به مطالعه آماده می کند

یکی از مهمترین عناصر برنامه ریزی تحصیلی شما این است که حتما برنامه خود را به صورت کامل بنویسید همینطور بدانید که هیچ برنامه ای همیشگی نیست و بعد از یک یا دو ماه دیگر باید برنامه شما تغییر کند و مطالب دیگری با توجه به پیشرفت شما جایگزین شود. همچنین توجه داشته باشید که استراحت بیش از حد، شما را از جو مطالعه و درس خواندن دور می سازد.

بعداز تمام شدن مطالعه به هیچ چیز دیگری فکر نکنید زیرا بعد مطالعه دقیق و مفید آرامش خاطر دارید که درس آن روز را خوانده اید و درک کامل از آن دارید. در این زمان می توانید با قدم زدن ، کنجی نشستن و به اینده فکر کردن، خوردن یک عصرانه مقوی، گوش دادن به موسیقی های بی کلام می توانید از وقت استراحت خود لذت ببرید. بدانید با مطالعه درس و درک آن ها این استراحت چند ساعته ارزش دارد و شیرین است، در غیر این صورت هیچ لذتی در پی نخواهد داشت.

به دوستانتان در مورد برنامه خود بگویید . زیرا شما برای بعضی از افراد و دوستانتان مهم هستید و وقت زیادی را با هم می گذرانید و می توانید با این کار برنامه خود را یکی کرده و زمانی مناسبی را باهم بگذرانید به این ترتیب، اگر آنها بخواهند کاری انجام دهند، می توانند برنامه شان را با شما منطبق کنند.

پس یک کپی از برنامه تان را روی یخچال و یا کابینتتان در خانه بچسبانید تا همیشه در دسترس باشد. همینطور یک کپی هم به دوستانتان بفرستید تا از وقت ازاد شما مطلع باشند.

یادتان باشد که برنامه ریزی اصلی جدا ناپذیر از مطالعه است و بدون برنامه ریزی یادگیری هرگز.