مطالعه بخشی اساسی در زندگی تحصیلی یک فرد است. با این حال، گاهی اوقات پیدا کردن زمان و چیدن ان ها کنار هم برای رسیدن به تمام کارها بسیار دشوار است. یک راه برای اطمینان از موفقیت در تحصیل، ایجاد یک برنامه مطالعه جامع است.

 با این حال، ایجاد یک برنامه مطالعه می تواند سخت تر از آن چیزی باشد که فکر می کنیم. نه تنها شما باید موضوعات و دوره هایی را که برای تحصیل نیاز دارید را اولویت بندی کنید، بلکه شما نیز باید مسئولیت های دیگر مانند خانواده، دوستان و سرگرمی را مد نظر قرار دهید. در نهایت، با تفکر و کمی کار، شما هیچ مشکلی برای برنامه ریزی و رسیدن به تمام کارهای روزمره ندارید.

1) همه موضوعات مورد نظرتان را فهرست کنید. زیرا اولین گام برای ایجاد یک برنامه مناسب،لیست کردن تمام کارها ضروریست. اگر امتحانات مهمی در پیش دارید، اولویت اولتان جمع بندی برای امتحان باشد.

2) کارهای مهمتان را در اولویت اول قرار دهید اکنون که تمام کارهای روزمرتان را لیست کرده اید، باید آنچه را که برای هر کار نیاز دارید انجام دهید. در حالی که ممکن است کارهای هفته ی بعدتان متفاوت باشد .برای داشتن یک برنامه ریزی مناسب هر ماه یک بار تغیرات زیادی در برنامه تان دهید تا کارهایتان تکراری و خسته کننده نباشد. همینطور زمان مناسبی را برای مطالعه یادداشت هایتان قرار دهید.

3) همان طور که گفتم لیست خود را اولویت بندی کنید پس از اینکه لیستی از همه سوژه ها یا کارهایی را که برای مطالعه نیاز دارید ایجاد کرده و شروع به مطالعه کنید. اهمیت این که در مدرسه نمونه باشید به یادگیریتان کمک خواهد کرد. سعی کنیددر یادگیری با دوستانتان رقابت کنید.

با برنامه ریزی همه کارهایتان پیش خواهد رفت.