یادگیری

یادگیری اصلی جدا ناپذیر از زندگی انسان هاست. این به این معناست

 که انسان همواره بصورت خودخواسته و حتی گاهی نا خود آگاه در

 تلاش برای یادگیری مطالب و مهارت های جدید است.


 جدایی از تفاوت افراد از لحاظ روحیات فردی و ابعاد شخصیتی و بخصوص ساختار ذهنی که از عوامل تاثیرگذار و قابل توجه در خصوص فراگیری هستند, بطور کلی هنر یادگیری به خودی خود نیز از اصول و قواعدی پیروی می کند که افراد می توانند با تمرین و ممارست به سطحی بالاتری در یادگیری خود برسند.حال به چند روش و نکته کاربردی در یادگیری می پردازیم :


·     برای یادگیری خود برنامه ریزی کنید و ارزش و اولویت مطالب و یا مهارتها را برای خود مشخص کنید .


·     موقعی می توانید مدعی باشید که مطلبی را متوجه شوید که آن را عمیقا درک کرده باشید و بتوانید به زبان ساده آن را به کسی توضیح دهید.


 همینطور«آلبرت اینیشتین» می گوید هیچ وقت چیزی را متوجه نشده اید تا زمانی که بتوانید آن را به مادربزرگتان توضیح دهید.


·     تا یک موضوع را نفهمیده و درک نکرده اید سراغ موضوع بعدی نروید. بدانید که یادگیری 100% یک موضوع بهتر از یادگیری 50% دو موضوع یا چند مطلب است


·     برای یادگیری باید در مکان و موقعیت درست قرار بگیرید. برای مثال دراز کشیدن روی کاناپه مثل لویی شانزدهم اصلاً روش مناسبی برای یادگیری نیست. هنگامی یک مطلب را به خوبی یاد میگیرید که برای یادگیری آن تدارک دیده اید و ارزش قائلید برای مثال هنگام مطالعه بهتر است روی یک صندلی استاندارد و در نور کافی بنشینید و از نشستتن روی زمین خودداری کنید زیرا باعث خستگی زودرس و در عضلانی می شود.


·     زمان مشخص کنید.یعنی بگویید که من می خواهم این فصل یا این مطلب را در مدت 45 دقیقه یاد بگیرم  تلاشتان را برای یادگیری سریع تر و مفید تر آن مطلب بیشتر کنید(با رعایت اصول دوم). با این هدف گذاری مطالعه شما جهت دار و پربازده می شود.


·     هنگام مطالعه تمرکز حواس داشته باشید.


·     هنگام یادگیری از ایده پردازی و یا رویاپردازی پرهیز کنید زیرا تمرکز حواس را از بین می برد. زمانی مشخص و جدا برای پرداختن به ایده پردازی و یا رویاپردازی اختصاص دهید, هیچ اشکالی که ندارد هیچ, بسیار مفید هم هست. 


·     برای مطلب مورد نظر علامت های مرتبط با زندگی روزمره خود مشخص کنید تا به به فراموشی سپرده نشوند.


·     و اصل آخر هنگام یادگیری به آن مطلب علاقه نشان دهید که این علاقه است که باعث یادگیری آسان می شود.


با تمرین و رعایت نکات بالا بدون شک به سطح جدیدی از یادگیری خواهید رسید.


منتظر مقالات با محوریت برنامه ریزی, ساده سازی, درک کامل, وضعیت یادگیری, افزایش بازده و دیگر موضوعات اشاره شده در این مقاله باشید.