برنامه فعلی خود را ارزیابی کنید.

 گام اول شما در ایجاد یک برنامه مطالعه، ارزیابی برنامه فعلی و نحوه انجام آن در حال حاضر است. ارزیابی برنامه فعلیتان، شما را قادر می سازد که نگاهی دقیق به چگونگی استفاده از زمان داشته باشید و همینطور کمک به شناسایی جایی که می توانید به صورت مفید و کارآمد تر در آن فعالیت کنید.

 برای ارزیابی برنامه به نکته های زیر دقت کنید:

1- تعیین مقدار  ساعتی که در هفته شما در حال مطالعه هستید.

2- تعیین مقدار ساعتی که در هفته به سرگرمی واستراحت اختصاص داده اید. 

3- تعیین مقدار ساعت هایی که در هفته با دوستان و خانواده صرف می کنید.

سبک یادگیری خود را در نظر بگیرید.

 در حالی که باید بدانید که چگونه وقت خود را صرف یکی از مهمترین بخش های برنامه خود کنید، همچنین نیز باید بدانید که چگونه در واقع مطالعه می کنید. و یا بهتر است بگویم چگونه یک چیز را یاد می گیرید. شناخت نحوه یادگیری به شما کمک خواهد کرد که چگونه در زمان مناسب با درک کامل یک مسئله یا موضوع را یاد بگیرید. حال چند سوال از خود بپرسید:

                                  آیا شما به صورت شنیدن، چیزی را یاد می گیرید؟ شاید شما در هنگام رانندگی در ماشین یا هنگام کارکردن، با گوش دادن به سخنرانی های ضبط شده یا سایر مواد چیزی را یاد می گیرید.

  آیا شما به صورت بصری، چیزی را یاد می گیرید؟ برخی از شما نیز با دیدن فیلم های مربوط به یک موضوع آن موضوع را به خوبی یاد می گیرید و درک کاملی از آن موضوع دارید.

  آیا شما به صورت مطالعه، چیزی را یاد می گیرید؟همینطور برخی از شما یک موضوع را با مطالعه آن و دقت به متن و حفظ آن می توانید ان را یاد بگیرید و یا آن را به خوبی درک کنید.

پس با پرسش سه سوال بالا از خود, بهینه ترین نحوه ی یادگیری خود را بشناسید. و در هنگام مطالعه و یادگیری مطالب جدید بیشتر از روش یادگیری مناسب خود استفاده کنید. ناگفته نماند که در یادگیری مطالب مختلف نمی توان همیشه از یک روش یادگیری استفاده کرد, به همین دلیل در مقاله های آتی موضوع مناسب ترین روش یادگیری برای مطالب مختلف را بررسی خواهیم کرد.