مدیریت زمان

عموماً, مدیریت زمان به پیشرفت فرآیندها و ابزارهایی که کارآمدی و بهره‌وری را افزایش می‌دهند اشاره می‌کند. این خود مسئله‌ای دل‌نشین در دنیای کسب‌وکار است چراکه مدیریت زمان باعث پیشرفت نتیجه کار می‌شود.

امروزه, تعریف مدیریت زمان تأثیر گسترده‌ای در زندگی شخصی و کاری ما پیداکرده است; مدیریت زمان درست, باعث متعادل‌تر شدن زندگی کاری ودرنتیجه, رضایتمندی ما از زندگی خودمان می‌شود.

البته برخی از افراد در مورد این تعریف نظر دیگری دارند. برای مثال نویسنده کتاب "متمایل شو" (Lean In) می گوید: چیزی به اسم تعادل در زندگی کاری وجود ندارد. کار و زندگی دو مقوله ی از هم جدا هستند و تعادل میان آنها معنایی ندارد.