ریاضی، هیچ راهی برای انکار ریاضی و فرار کردن از آن وجود ندارد. در هر کجا دنیا هم که باشید جمع و تفریق ، ضرب و تقسیم ، رادیکال انتگرال ، سینوس و کسینوس و غیره رو باید بلد باشید، در غیر این صورت از خیلی چیز ها عقب می مانید.

 برای درک یک مبحث در  ریاضی باید تست و آزمون های بسیاری را حل کرد تا آن مطلب به خوبی در ذهن شما دوره و محکم شود بگونه ای که حتی هنگام خوردن و آشامیدن در ذهن شما شناور باشد.

حل مسئله های سخت

تمام راه حل های ممکن را بنویسید حتی برای تمرین ها و تکالیفتان مسئله ها را کامل حل کنید این باعث می شود سرعت عملتان افزایش پیدا کند.  نوشتن توضیح مختصر در هر مرحله هنگام حل به شما در درک کامل تر و دوره بسیار کمک می کند مخصوصا هنگام نوشتن امتحان اگر تمیز و مرتب نوشته شود معلم اگر هم مشکلی در روش داشته باشید نمره کامل را می دهد اما اگر پاسخنامه تان تمیز نباشد دبیر  یک خط روی برگه شما می کشد و حتی اصلا تصحیح نمی کند، پس باید پاسخنامه شما تمیز و مرتب و با توضیحات مختصر بعد از هر مرحله باشد.

بعد از اتمام کار پاسختان را دوباره و سه باه چک کنید که اشتباهی انجام نشده باشد مخصوصا در تست زنی که گذینه های ان بر اساس پاسخ های اشتباه دانش اموزان است برای مثال یک دبیر می داند که دانش آموز امکان دارد که یک جا به جای منفی مثبت بگذارد و در جمع یا تفریق آن مرتکب اشتباهی شود، پس آن جواب اشتباه را جزو گزینه ها قرار می دهند پس دوره کنید که اشتباهی مرتکب نشده باشید.

در صورت امکان می توانید از یک معلم خصوصی استفاده کنید.

زمان بیشتری برای ریاضی صرف کنید

·        کتاب خود را به صورت روزنامه وار قبل از تمرین بخوانید.

·        در صورت امکان، بخش بعدی  کتاب را قبل از تدریس آن در کلاس بخوانید.

·        وقت مطالعه ریاضی را مشخص کنید در غیر این صورت ریاضی برایتان جدی نمی شود.

·        اگر کنکوری هستید ذهن خود را برای تست های کنکور آماده کنید.

 

با کلاس پیش بروید

·        در کلاس هایتان شرکت کنید تا از بقیه عقب نمانید

·        مطالب قدیمی را قبل از یادگیری مطالب جدید دوره کنید

·        اگر به کمک نیاز دارید درباره آن جستجو کنید

·        مثبت فکر کنید و خود را به موفقیت نزدیک کنید

·        ریاضی را به عنوان یک زبان جدید مطالعه کنید

با این روش ها می توانید ریاضی تان را به خوبی جلو ببرید واین را بدانید که ریاضیات عالیترین دستاورد فکری و اصلی ترین ابداع ذهن است